Dziś wieczorem, w budynku szkoły, odbyły się konsultacje ws. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Brzesko. Prelegent z Instytutu Doradztwa Europejskiego z Krakowa omówił założenia planu oraz ankietę. Przedstawił także sugerowane koszty wymiany urządzeń grzewczych na nowe.

Wypełnione ankiety posłużą do zbadania bieżących emisji spalin oraz zapotrzebowania na nowe „źródła ciepła”.

Podsumowując: gmina wynajęła firmę do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, z którym to będzie starać się o dofinansowanie unijne. Następnie każdy chętny może otrzymać dofinansowanie do budowy nowego źródła ciepła. Nowe instalacje cieplne będą wówczas własnością gminy przez 5 lat.  Dofinansowania wynosić mogą od 60 do 75 procent. Wkład własny, w zależności od technologii, układa się od 3 do nawet 12 tys. zł.

Informacje na ten temat można przeczytać tutaj.

W spotkaniu wzięło udział 18. mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.