Autorki książki pt. „Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii” poprosiły nas o umieszczenie informacji na jej temat. Poniżej zamieszczamy przesłany do nas tekst promujący publikację.

Wieś Bucze wzbogaciła się o pięknie wydaną monografię pt. Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii. Jest to pierwsze ogłoszone drukiem opracowanie monograficzne tej miejscowości, równocześnie jedna z obszerniejszych monografii, jakie powstały na temat wsi –  napisał ks. prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie.
Pod jego naukową opieką Maria Pagacz i Aleksandra Pagacz-Pociask opracowały monografię Bucza. Autorki przedstawiły na 400 stronach historię cywilną i kościelną Bucza od czasów najdawniejszych aż do ostatnich lat. Obok dziejów Bucza opisane zostały również – choć oczywiście wycinkowo –  fragmenty dziejów sąsiednich miejscowości, zwłaszcza Szczepanowa i Mokrzysk.
-Jest to rozprawa zarówno o społeczności miejscowej, jak i o ludziach, którzy stąd wyszli. Im poświęcono obszerny rozdział, w którym przedstawione zostały sylwetki ludzi zaangażowanych w działalność patriotyczną, osób represjonowanych, ludzi nauki, księży, sióstr zakonnych, nauczycieli i artystów. Książka zawiera spis wychowanków szkoły w Buczu, spis nauczycieli pochodzących z Bucza, opis figur i krzyży znajdujących się na terenie parafii oraz słowniczek wyrazów trudnych.
W publikacji zamieszczonych zostało prawie 140 różnych ilustracji w tekście oraz 90 fotografii na oddzielnej wkładce. – Liczne tabele oraz mapy, przybliżają czytelnikowi dzieje Bucza i sprawiają, że po książkę sięga się z przyjemnością. Bogata bibliografia będzie pomocna tym, którzy zechcą opracowywać historię sąsiadujących wiosek – napisał R. Darowski.
W 2011 r. przypada 415-letnia rocznica istnienia wsi, a dokładniej mówiąc: pierwszej udokumentowanej wzmianki o Buczu (sama wieś istniała niewątpliwie już znacznie wcześniej). W tym samym roku upływa też120 lat od otwarcia szkoły powszechnej oraz 60 lat od założenia parafii. Publikacja ta jest jubileuszowym darem dla wszystkich Mieszkańców Bucza i zainteresowanych Rodaków.
Dnia 27 marca 2010 r. o godz. 13.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu odbędzie się spotkanie promujące książkę. Więcej informacji na stronie internetowej książki: www.buczekolobrzeska.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *