Zauważyliśmy, że zawieszenie tablic z nazwami ulic wywołało dyskusję na forum strony internetowej Bucza.
Jako członkowie Rady Sołeckiej, biorący czynny udział w przygotowaniu tego przedsięwzięcia chcielibyśmy przekazać kilka informacji z tym związanych.

Otóż zapewniamy, że nazwy ulic były wiele razy przedyskutowane przez samą Radę, jak również z mieszkańcami, którzy się w to czynnie włączali (nie mamy tu na myśli anonimowych wpisów na stronie internetowej).
Starano się zachować tradycyjne nazwy przysiółków jako nazwy ulic i tak powstały ulice: Grądzik, Skotnik, Pagorek, Na Podlesiu.
Nie stało się tak z Podbłoniem (może szkoda – to piękna i stara nazwa), za przyczyną mieszkańców tejże ulicy, którzy stanowczo zaprotestowali proponując ul. Lipową.
Rada Sołecka uszanowała ich zdanie i taka propozycja została przyjęta.
Podobnie było z ul. Piłkarską , Miodową, Łucką – ich pierwotne propozycje nazw zostały zmienione zgodnie z sugestią mieszkańców.

Pewne kontrowersje wywoływał też Trakt Szczepanowski.
Naturalnym wydawało się utworzyć ul. Zagrody lub Zagrodzką, ale obie nazwy w Gminie Brzesko już funkcjonują. Pojawiła się propozycja ulicy Zagrodników. Zwrócono się do mieszkańców o ich zdanie i ostateczna odpowiedź była – Trakt Szczepanowski.

Była też chęć zachowania nazwy os. Słoneczne ale i ta nazwa na terenie gminy już istnieje. Powstała zatem koncepcja nazwania odcinka od kościoła do ul. Grądzik ulicą Słoneczny Stok, a dalej ul. Okulicka.
Jednak w porozumieniu z mieszkańcami zrezygnowano z tego pomysłu i ostatecznie cała ulica nosi piękną nazwę Okulicka.
Natomiast tereny nazywane os. Słonecznym to tereny rozwojowe i nazwa Słoneczy Stok może w przyszłości zaistnieć jeżeli zabudują się tereny od ul. Okulickiej na zachód.

Pierwsza propozycja nazwania ulicy od kościoła do Kosiani była ul. Centralna.
Okazało się jednak, iż taka ulica jest w Wokowicach.
Zaproponowano zatem utworzenie dwóch ulic: Nad Uszewką (wzdłuż rzeki) i Szyszko-Bohusza w dalszej części, do kościoła.
W przypadku tych nazw, a także pozostałych nie było reakcji mieszkańców, zatem zostały potrzymane pierwotne propozycje.

Trochę dziwi fakt obecnej dyskusji na forum. Jak można zauważyć, jest to zaledwie kilka osób (te same adresy IP, ten sam styl wypowiedzi).
Niemniej jednak wyjaśniamy tymże forumowiczom, że nadając nazwę ul. Szyszko-Bohusza nikt z Rady Soleckiej ani mieszkańców nie próbował na siłę szukać jego związków z Buczem.
Upamiętniono wybitnego naukowca, architekta, z którego książek i opracowań czerpie dzisiaj wiedzę wielu studentów, a w całej Polsce można spotkać budowle wzniesione według jego projektów. Jedną z nich jest nasz kościół parafialny.
Nie sądzimy również aby komukolwiek napisanie tej nazwy sprawiało kłopot.
Przecież pisownia jest prosta, piszemy tak jak słyszymy – gdzie tu jakaś trudność ?

Odnośnie ul. Nad Uszewką. Nazwa jest zasadna. Ta ulica ciągnie się wzdłuż Uszewki.
Nie znajdujemy w niej nic niestosownego. W wielu miastach są tego typu nazwy ulic, np. Nad Drwinią, Nad Biebrzą i wiele innych.

Chcemy także zauważyć, że na dyskusję było wiele czasu, a dzisiaj jest za już późno.
Należy uszanować włożoną pracę i Uchwałę Rady Sołeckiej ostatecznie zatwierdzoną przez Burmistrza i Radę Miejską w Brzesku.
Może jednak cieszyć aktywność tych kilku forumowiczów, więc zapraszamy do współpracy i działania, bo wiele jest w Buczu do zrobienia.

Kończąc temat związany z ulicami- na pewno tablice zostaną zamontowane na słupkach, a po nadaniu numerów wreszcie znalezienie jakiegoś adresu w Buczu będzie możliwe.

Pozdrawiamy, życząc spokojnych i wesołych Świat Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

Rada Solecka Wsi Bucze