Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, że Dzienny Dom „Senior+” w Brzesku z siedzibą przy ul. Okocimskiej 44 dysponuje wolnymi miejscami.

Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na terenie Gminy Brzesko.

Dom zapewnia szeroką ofertę usług:

  • socjalnych,
  • edukacyjnych,
  • kulturalno – oświatowych,
  • sportowo – rekreacyjnych,
  • aktywności ruchowej,
  • aktywizujących społecznie,
  • oraz terapii zajęciowej.

Każdy z uczestnik ma zapewnione drugie śniadanie, gorący posiłek oraz transport z i do miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku przy ul. Mickiewicza 21 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem 14 66 315 83.

MOPS Brzesko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *