W minionym tygodniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu gościli przedstawiciele sześciu krajów Europy – nauczyciele z Włoch, Słowacji, Czech, Hiszpanii, Francji i Islandii w ramach projektu Comenius.

Szkoły z siedmiu krajów od dwóch lat uczestniczyły w projekcie wymiany doświadczeń, Spotkania odbyły się we Włoszech, Hiszpanii, Islandii, Słowacji i Polsce. U nas projekt podsumowano i zakończono.
Dwa pierwsze dni goście spędzili w Buczu pracując nad projektem. Były występy dzieci oraz spotkania z Burmistrzem Brzeska, a także z przedstawicielami środowiska mieszkańców Bucza.

Kolejne dni goście spędzili na zwiedzaniu Krakowa, Wieliczki, Browaru Okocim oraz lokalnych atrakcji.
Wiemy, że pobyt w Buczu bardzo przypadł im do gustu.
Gratulujemy organizatorom tego przedsięwzięcia promującego naszą miejscowość.

Response code is 404

Zdjęcia: PSP Bucze

PSP Bucze:
Publiczna Szkoła Podstawowa im Ks. Jana Twardowskiego w Buczu od dwóch lat uczestniczy w programie Comenius. Jest to projekt wielostronny zakładający współpracę kilku krajów europejskich, do których należą: Włochy, Hiszpania, Islandia, Francja, Słowacja, Czechy i Polska. Taka wielonarodowość daje możliwość porównania systemów edukacji i odświeżenia procesu dydaktycznego, który zwykle przebiega według jednego utartego toru, typowego dla danego kraju. Uczestnictwo w takich przedsięwzięciach zawsze wprowadza dużo świeżości i innowacyjności do szkoły.
Obecny projekt, który realizowany jest w Buczu dotyczy nauki i jej odkryć w Europie. Ma on na celu przybliżenie dzieciom trudnych zagadnień naukowych w bardzo przystępny sposób, poprzez wykonywanie doświadczeń, eksperymentów i własne dochodzenie do prawdy. W ten sposób uczniowie lepiej rozumieją pojęcia naukowe, które zostają w pamięci na dłużej. Ponad to, nie czują się onieśmielone „wielką nauką” i wrota do kariery naukowej stoją otworem dla każdego. Oprócz tego, uczniowie zyskują motywację do nauki języków obcych, ponieważ językiem przewodnim projektu jest angielski. Należy również wspomnieć o korzyściach kulturowych. Mnogość krajów daje możliwość poznania wielu ciekawych kultur, tak rożnych od siebie np. włoskiej-południowej i islandzkiej-północnej.
Nauczyciele natomiast doskonalą swój warsztat pracy poprzez poznawanie innych metod nauczania w krajach partnerskich. Pojawia się konieczność pracy nad znajomością języków obcych, co później przekłada się na efektywniejszą komunikację miedzy partnerami.
Comenius w Buczu został poprzedzony wizytą przygotowawczą w listopadzie 2008, która odbyła się w Chieti we Włoszech. Była wielkim wydarzeniem dla środowiska lokalnego, zarejestrowanym przez tamtejszą telewizję RAI UNO. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele wyżej wymienionych państw i oczywiście Bucza. Delegaci pracowali cały tydzień i ustalili założenia przyszłego projektu oraz podział ról. Został przygotowany wniosek, który przeszedł ostrą selekcję pod względem formalnym i merytorycznym i szkoła jako jedna z nielicznych otrzymała dotację na realizację programu.
Od tego momentu w szkole dzieci wykonywały eksperymenty, uczyły się je opisywać w języku angielskim, rozszerzając swoją wiedzę z różnych zakresów.
Nauczyciele natomiast mieli szansę odwiedzić inne szkoły w Hiszpanii, Islandii i Słowacji i podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, podglądnąć inne procesy dydaktyczne i popracować nad dalszym kształtem działań projektowych.
Ostatnim etapem projektu była wizyta w Polsce, która odbyła się w szkole w Buczu w dniach 7-11 maja 2012r.Było to duże wyzwanie organizacyjne dla gospodarzy spotkania, które ma na celu podsumować dwuletnie działania Comeniusa. Goście liczyli również na przybliżenie kultury polskiej, która jest tak mało znana na zachodzie Europy. Dla dzieci odwiedziny tak wielu obcokrajowców działają motywująco, napędzając je do bardziej wytężonej pracy w szkole.
W spotkaniu wzięli udział także Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wizytator KO Lidia Głowacka, radny Piotr Wyczesany, sołtys Bucza Stanisław Milewski, przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Ba
aś, przewodniczący Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze Stanisław Góra, prezes klubu Olimpia Bucze Czesław Borowiec. Przygotowano bardzo ciekawy program artystyczny. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności językowe, nie tylko język angielski ale także włoski i hiszpański. Goście obejrzeli tańce, wysłuchali piosenek oraz obejrzeli przedstawienie ekologiczne. Od burmistrza otrzymali ciekawe materiały reklamowe o gminie, a ze szkoły okolicznościową pamiątkę artystyczną – zaklęte w szkle 4 żywioły dotyczące tematyki projektu. Koordynatorem wszystkich działań związanych z realizacją projektu była nauczycielka języka angielskiego Urszula Polowiec. Dzięki świetnej znajomości języka angielskiego oraz umiejętności kierowania pracą nad projektem przyczyniła się do uzyskania przez szkołę bardzo wysokiej oceny realizowanych zadań. Wspólnie z nauczycielami Danutą Baniak, Elżbietą Fitrzyk, Olgą Klimek, Beatą Skó
óg oraz dyrektorem szkoły zrealizowała wszystkie wymagane zadania. Przygotowana wizyta podsumowująca projekt pozwoliła zagranicznym gościom zobaczyć szkołę w Buczu, poznać Brzesko, zobaczyć kopalnię soli w Wieliczce, browar Okocim oraz Kraków. Dla małej szkoły było to ogromne przedsięwzięcie. Wymagało współpracy nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Projekt został zakończony, pozostały nawiązane kontakty z nauczycielami krajów europejskich i wiele wykonanych prac uczniowskich.
Notatka za: wwww.brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.