26 kwietnia w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku odbyła się uroczystość wręczenia medali rodzicom, których przynajmniej trzech synów odbyło służbę w polskiej armii. Złote i srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przyznał minister obrony narodowej, medale wręczył ppłk Piotr Waręcki.

-W imieniu władz samorządowych gminy Brzesko pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje z okazji nadania zaszczytnych wyróżnień, jakimi są medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przyznawane przez  ministra obrony narodowej. W tym szczególnym dniu kieruję do Państwa wyrazy najwyższego uznania za trud wychowania synów w duchu patriotyzmu, oddania ojczyźnie i szacunku dla tradycji narodowych. Państwa rodzicielska postawa wychowawcza wobec synów sprawiła, że wzorowo wykonali oni stawiane przed nimi zadania związane ze służbą wojskową w  siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – mówił burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha. Przekazując wyrazy szacunku burmistrz życzył uczestnikom spotkania zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz kolejnych powodów do dumy z najbliższych.

Złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przyznano Józefie i Pawłowi Gurgulom z Mokrzysk.

Srebrne medale otrzymali Szczepan Borowiec z Bucza, Barbara i Piotr Cygowie z Jadownik, Barbara i Antoni Cierniakowie z Mokrzysk, Zbigniew Flondro z Brzeska, Maria i Kazimierz Florczakowie z Brzeska, Zofia i Władysław Godzikowie z Mokrzysk, Maria Jędryka z Poręby Spytkowskiej, Leonarda Jędryka z Poręby Spytkowskiej, Izabela Kargól z Okocimia, Barbara i Marian Kaźmierczykowie z Jasienia, Anna Kozub z Brzeska, Krystyna i Wiesław Kasperczykowie z Poręby Spytkowskiej, Krystyna i Mieczysław Kołodziejowie z Jasienia, Anna Krzywacka z Jadownik, Stanisława Łanocha z Jasienia, Anna Marmol z Jadownik, Stanisława i Dariusz Markowscy z Okocimia, Helena Michalska z Jasienia, Krystyna i Marian Merecikowie z Jasienia, Józefa Nowak z Brzeska, Alicja Ostrek z Mokrzysk, Stanisława Pajor z Mokrzysk, Bronisław Put z Poręby Spytkowskiej, Zofia i Adam Pytelowie z Jadownik, Anna Piwowarczyk z Mokrzysk, Danuta i Zdzisław Polichtowie z Brzeska, Zdzisława i Mieczysław Porwiszowie z Okocimia, Anna i Edward Putowie z Poręby Spytkowskiej, Teresa i Edward Papieżowie z Jasienia, Marian Rabjasz z Brzeska, Anna i Edward Strąkowie z Jasienia, Krystyna i Janusz Schmidtowie z Poręby Spytkowskiej, Maria i Mieczysław Sowowie z Poręby Spytkowskiej, Małgorzata Szydłowska z Bucza, Urszula i Kazimierz Wolakowie z Jasienia oraz Irena Wielek z Brzeska.

Info/foto: UM Brzesko

Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *