W ostatnich dniach czerwca br. Mieszkańcy Bucza wystosowali pismo (Zobacz pismo) do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie w sprawie odoru jaki nawiedza naszą miejscowość i nielegalnej działalności kompostowni. Kopie pisma i podpisów otrzymały jednostki samorządu terytorialnego. Dziś nadeszła odpowiedź od Burmistrza.

13 lipca br. Burmistrz Brzeska wydał Decyzję, która nakazuje Firmie Bio Solid usunięcie odpadów z terenu zakładu lub jeżeli spełniają wymogi rozporządzenie Ministerstwa Środowiska, to mogą być na gruntach przedsiębiorstwa przetwarzane.
W obszernym uzasadnieniu czytamy o wizji lokalnej i stwierdzeniu odoru występującego na terenie Bucza, tegorocznej powodzi, zaleganiu szlamu na pobliskich polach, korespondencji z Prezesem, o wygaśnięciu zezwolenia z dniem 31 marca 2010r.
Wyszczególnione zostało rozporządzanie MŚ z dn. 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych odpadów ściekowych, w szczególności zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych gdy:
– na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności pisaki luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
– na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody (…), jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami.
Zaznacza się też, że obszar Bucza i Mokrzysk w całości jest Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Miejmy nadzieję, ze jest to nasza wygrana długotrwałej „zimnej wojny” Kompostownia kontra Bucze.


Pismo przewodnie
Decyzja Burmistrza z dn. 13 lipca 2010r.

Jedna odpowiedź

  1. I nadal będzie

    śmierdziało.
    ta decyzja niczego nie wnosi nowego.Po prostu "ciągnięcie" tematu w czasie i jak

    śmierdzialo tak śmierdzi a pan prezes Martyna sie śmieje w kułak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *