Takie pytanie stawiają sobie mieszkańcy kilku domów na początku Bucza. Chodzi tutaj o przebieg nowopowstającej drogi łączącej drogę powiatową z powstającą kopalnią żwiru na pograniczu Bucza i Mokrzysk. Droga przebiega tuż pod ich oknami.

Właściciele tych posesji wystosowali pismo do władz Gminy i Starostwa w sprawie legalności budowy tego dojazdu. Twierdzą, że droga przebiega zbyt blisko ich domów, zaraz za oknami, co nie było z nimi uzgadnianie. Obawiają się o stan swoich budynków – dziennie ma tamtędy przejeżdżać ponad sto kilkudziesięciotonowych samochodów. Nie otrzymali żadnego pisma w sprawie budowy tej drogi. Nikt nie pytał ich o wyrażenie zgody na budowę, jako sąsiadów działki, przez którą będzie przebiegać. Nie ma tablic informujących o budowie, jedynie znak zakazu poruszania się z wyłączeniem pojazdów budowy autostrady A4.
W w/w piśmie proszą o wyjaśnienie dlaczego droga biegnie tam, a nie parę metrów dalej. Podnoszą, też, że na wcześniejszych mapkach, droga ta była o wiele dalej od zabudowań. Ten fakt potwierdza się podczas ostatniego Zebrania Wiejskiego (marzec 2010). Wyraźnie zostało powiedziane przez p. Sołtysa, że droga nie będzie przeszkadzać mieszkańcom. Powiedział on również, że Państwo, którzy tam mieszkają wyrazili zgodę na przebieg trasy. Jest to całkowicie mylne stwierdzenie. Nikt nie pytał zainteresowanych.
Pismo to poparło podpisami kilku członków Rady Sołeckiej. Sołtys Milewski odmówił podpisu. Przecież oficjalnie nie jest związany z tą inwestycją.
Mieszkańcy poszli o krok dalej. Oprócz złożenia pisma do w/w instancji skierowali prośbę do Prokuratury o zbadanie całej tej sprawy i osób, które się tym zajmują.
Sami zainteresowani są na tyle zdesperowani, iż myślą, że jak nie da się nic wskórać, to odczekają te dwa lata (ponoć tyle ma trwać wydobycie). Ale obawiają się tego, co stanie się po okresie eksploatacji. Dochodzą do nich wzmianki o zagospodarowaniu tego terenu na spala
ie śmieci. Taki scenariusz od lat chodzi po głowie różnym ekipom rządzącym Brzeskiem. Widać, że mieszkańcy mają podstawy w to wierzyć.
Mieszkańcy nie są do końca przeciwni drodze i żwirowni, ale nie zgadzają się by tak blisko ona przebiegała.
Ogólnie podsumowując, cała ta sprawa z firmą SUPER KRUSZ, działkami, na których ma być wydobycie i osobami oficjalnie niezainteresowanymi jest wielce ciekawa.

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *