W Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu rozpoczyna się realizacja projektu wielostronnego Comenius. Projekt dotyczy niszowego tematu odkryć naukowych w Europie, których promowanie stało się jednym z celów Komisji Europejskiej.

W związku z mniejszym zainteresowaniem ścisłymi kierunkami studiów, Unia Europejska powzięła kroki mające na celu upowszechnienie bardziej atrakcyjnych form nauczania przedmiotów ścisłych i języków obcych wśród dzieci i młodzieży. Projekt powstał dzięki współpracy kilku europejskich szkół. W ubiegłym roku w listopadzie miała miejsce wizyta przygotowawcza, w której wzięli udział przedstawiciele kilku europejskich szkół tj. : Linda Bjorg Pettursdotir z Hlidaskoli z Islandii, Urszula Polowiec z Publicznej Szkoły Podstawowej w Buczu, Premysl Jerabek z Zakladni Skola z B
a w Czechach, Jose Maria Collazo Laranxeira z hiszpańskiej szkoły Collegio de Education Primaria Sabaris, Katrina Bohusova ze słowackiej szkoły Zakladna Skola Jana Lipskeho, Gilles Gappe z Ecolole Primaire Albert Jacquard z Francji oraz Katia Miscia z włoskiej szkoły Scuola Primaria a Cesarii. Spotkanie odbyło się w mieście Chieti w Abruzji we Włoszech. Wynikiem tej wizyty była spójna koncepcja projektu i wypełnienie wspólnego wniosku, który następnie został złożony do agencji narodowych we wszystkich uczestniczących krajach. Po wnikliwej kontroli formalnej i merytorycznej, wniosek został przyjęty do realizacji. Rolę koordynatora przejęła włoska szkoła, a językiem projektu jest język angielski. Projekt będzie trwał dwa lata i będzie obejmował działania, w które zostanie zaangażowane Grono Pedagogiczne i dzieci z PSP w Buczu. Do zadań nauczycieli będzie należało: dopełnienie wielu kwestii formalnych tj. przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej, efektywne nauczanie języka angielskiego, przygotowanie dzieci do tzw. web conferences czyli wystąpień w sieci, przeprowadzenie wielu eksperymentów naukowych z użyciem języka angielskiego, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami oraz poznawanie innych systemów edukacyjnych oraz kultury i obyczajów krajów partnerskich poprzez spotkania rad pedagogicznych organizowanych w Hiszpanii, Islandii, Czechach, Polsce. W ten sposób nauczyciele będą mogli udoskonalić swoje metody pracy oraz popracować nad znajomością języka angielskiego. Dzieci natomiast poszerzą swoją wiedzę przyrodniczą, techniczną poprzez wykonywanie różnego rodzaju eksperymentów naukowych oraz udoskonalą swoją znajomość języka angielskiego. Projekt równieżuzmysłowi uczniom, że są częścią wspólnoty europejskiej i zapoznają się z kulturą, obyczajami krajów partnerskich poprzez video konferencje w sieci. 15 października dzieci przygotowane przez B. Skórnóg i U. Polowiec wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-muzyczne oraz językowe podczas video konferencji z krajami partnerskimi. Uczennice (Magdalena Skórnóg, Faustyna Nowicka, Emanuela Gibała, Barbara Smulska, Izabela Migdał, Felicyta Maślak, Katarzyna Gój, Justyna Kruczek, Anna Krupa) zagrały i zaśpiewały „Odę do Radości” w dwóch wersjach językowych. Ich starania spotkały się z dużym uznaniem odbiorców. Następna video konferencja odbędzie się w grudniu i stanie się okazją poszerzenia horyzontów językowo-kulturowych. Poza tym następne działania projektowe już czekają w kolejce.
Urszula Polowiec, Beata Skórnóg

2 odpowiedzi

 1. Brawo

  Młodzieży! Gratulacje dla Pań prowadzących, szczególnie Pani Anglistce, która ten program pilotuje. Podobno

  przekaz się świetnie udał. Cieszę się, że to właśnie w Buczu się dzieje i o ile się orientowaliśmy, tylko u 

  nas w rejonie. Życzę sukcesów.Czekamy na dalsze osiągnięcia.

 2. Brawo, oby

  więcej takich programów.Niech dzieciaki się rozwijają.
  Trzeba by teżprzesłać tą informację na brzeskie

  portale, tak jak to często robią inne szkoły, opisując swoje dokonania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *