Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej było zatwierdzenie budżetu na 2024 rok. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie – w obradach uczestniczyło 19 radnych i wszyscy zgodnie głosowali „za”.

Dochody gminy w 2024 roku zostały ustalone w wysokości 198 555 730,66 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 205 107 730,66 zł. Deficyt, który wyniesie 6 552 000 zł, zostanie pokryty z nadwyżek pieniężnych na bieżącym rachunku (312 000 zł) oraz z zaciąganych pożyczek (6 240 000 zł). W budżecie zabezpieczono środki na rezerwę ogólną (400 000 zł) i rezerwy celowe (1 728 000 zł).

Tradycyjnie największa część budżetu po stronie wydatków związana jest z oświatą i wychowaniem. Brzescy radni przeznaczyli na realizację zadań w tym zakresie aż 89 014 838,66 zł (52,25 procent ogółu zaplanowanych wydatków). Na drugim miejscu znajdują się wydatki dotyczące kultury fizycznej 22 706 260,72 zł, a składają się na nie głównie koszty utrzymania, remontów i budowy obiektów sportowych. Na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska przeznaczono 15 342 065 zł. Tyle kosztuje roczne oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, ochrona powietrza, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic oraz pozostałe działania w ramach gospodarki odpadami.

Na wydatki dotyczące transportu i łączności brzeski samorząd planuje wydać 13 553 795,41 zł, w tym między innymi 1 350 000 zł na lokalny transport zbiorowy, 150 tysięcy na utrzymywania i funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz ponad 10 milionów na inwestycje drogowe. Największe z tych zadań to kontynuacja remontów gminnych dróg w obrębie Brzeska (osiedla i śródmieście), na które w 2024 roku przeznaczono ponad 6 milionów złotych. Spore inwestycje realizowane też będą w zakresie oświaty i sportu. Zakończona zostanie budowa miasteczka rowerowego i placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku, na którą w nowym roku Urząd Miejski wyda blisko 2,5 mln zł. W 2024 w całości zostanie zrealizowana budowa dwóch przyszkolnych sal sportowych – w Buczu i Porębie Spytkowskiej, a w budżecie na te zadania zapisano łącznie 7,1 mln zł. 

Info/foto: UM w Brzesku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *