Sołectwo Bucze zostało jednym z laureatów piątej edycji konkursu „Małopolska Wieś” organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na remont miejscowego Domu Ludowego. 

Głównym celem konkursu jest zachęcenie lokalnych społeczności do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez bardzo różnorodne formy działalności. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, sołectwo to nie tylko jednostka administracyjna, to przede wszystkim pole wszechstronnej aktywności.

Kryteria oceny zgłoszonych do konkursu sołectw zostały sprecyzowane w regulaminie. Nie były łatwe, tym większe należy się uznanie dla mieszkańców Bucza za to, że ich dotychczasowe zaangażowanie w rozwój rodzinnej miejscowości zostały docenione przez konkursową komisję. Ocenie poddane zostały lokalne inicjatywy zrealizowane od 2016 roku. Konkurs przeprowadzony był w trzech kategoriach – Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś oraz Małopolska Wieś w Sieci. Bucze zostało zgłoszone do drugiej z tych kategorii. Komisja z dokonaniami ostatnich lat każdej zgłoszonej do konkursu wsi zapoznawała się podczas specjalnych prezentacji. Sołtys Daniel Szczupał do swojego występu przygotował się bardzo starannie. Wykorzystując najnowsze urządzenia audiowizualne przedstawił między innymi prace przy budynku remizy wykonane w ostatnich latach oraz nowatorskie rozwiązania w swoim sołectwie, dzięki którym – jak podkreśla – współpraca i kontakt z mieszkańcami stoją na bardzo wysokim poziomie. Efektem było przyznanie dofinansowania w wysokości 10 tysięcy złotych.

Sołtys Bucza z satysfakcją przyjął werdykt komisji konkursowej. – Dziękuję Urzędowi Miejskiemu za wsparcie w tym konkursie i możliwość zaprezentowania Bucza w Urzędzie Marszałkowskim. Dziękuję pani Barbarze Kuczek oraz pracownikom Urzędu Miejskiego z Kingą Szapel-Zacharą na czele za pomoc w kompletowaniu dokumentacji i podczas samej prezentacji. Przyznana przez Zarząd Województwa Małopolskiego dotacja zostanie przeznaczona na zakup i montaż kompletu drzwi do pomieszczeń Domu Ludowego w Buczu – deklaruje Daniel Szczupał. Koszt tego zakupu znacznie przewyższa wysokość nagrody, dlatego Urząd Miejski dołożył do tej inwestycji brakujące 10 tysięcy złotych.

Info/foto: UM Brzesko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *