W mijającym tygodniu na terenie naszej miejscowości miały miejsce badanie geologiczne. Toruńska firma „Geofizyka – Toruń” przeprowadzała badania sejsmologiczne. Ciężkie samochody wytwarzały wibrację a czujniki rozmieszczone w pobliżu rejestrowały parametry. Zapewne badano rozmieszczenie ropy naftowej i gazu ziemnego na naszym terenie.
Już nie raz w naszej miejscowości trwały badania, a nawet odwierty. Pamiętamy jak pod koniec lat dziewięćdziesiątych cała wieś była w przykryta siecią kabli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *