Zapraszamy i zachęcamy do wysłuchania audioprzewodnika na temat naszej miejscowości przygotowanego przez UM Brzesko.
Wydawnictwo składa się z trzech 12-minutowych audycji, pierwsza z nich dotyczy Mokrzysk i Bucza, druga Sterkowca i Wokowic, trzecia zaś poświęcona jest historii cmentarza wojskowego z czasów I wojny światowej znajdującego się przy ulicy Czarnowiejskiej.

Audycje oprowadzają „krok za krokiem” słuchacza po trasie wyznaczonej przez interesujące obiekty architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze. Audycje opowiadają o ich znaczeniu i wykorzystaniu w przeszłości, nie stroniąc od legend czy anegdot. W tym celu przy pisaniu scenariuszy i dokumentacji tematu do współpracy zaproszono szerokie grono naukowców (historyków, historyków sztuki, archeologów czy etnografów). Każdą z eskapad prowadzi dwoje przewodników – mężczyzna i kobieta w towarzystwie owych ekspertów, którzy omawiają specjalistyczne zagadnienia.

Gmina do tej pory nie dysponowała opracowaniami historyczno – turystycznymi w formie MP3. Audioprzewodnik został zrealizowany w nowoczesny sposób i jest łatwo przyswajalny dla przeciętnego odbiorcy, przez co stanowi zachętę do głębszego poznania swojej „małej ojczyzny”. Audioprzewodnik jest źródłem wiedzy dla młodzieży szkolnej, jest to historia regionu „w pigułce” -zawiera cenne informacje o ziemi brzeskiej i zachęca do czynnej turystyki indywidualnej i grupowej.

Aktualnie audioprzewodnik jest dostępny na stronie www.brzesko.pl (serwis :Kultura/turystyka, lub link http://www.brzesko.pl/index.php?strona=audio)

Opracowanie wydawnictwa było możliwe dzięki dotacji, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Info: brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *