REKRUTACJA CIĄGŁA DO PROJEKTU Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego

 DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • PŁATNE Staże zawodowe (średnio 4 miesięczne) – 1017,40 zł netto/mc,
 • PŁATNE Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu
 • Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu.
 • Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu.
 • Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 • Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
 • Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
 • Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,
 • Zwrot kosztów za badania lekarskie.
 • Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

   W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • min. osoby niepełnosprawne bierne zawodowo  (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • zamieszkałe na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego,
 • w wieku od 15 do 29 lat.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów,  II piętro.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Paulina Witek

Katarzyna Kornaus

Tel. 535 191 921 

Tel. 574 084 886

www.aktywizacjatarnow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *