Stowarzyszenie przyjęło sprawozdanie finansowe

1 lipca 2022 r. Członkowie Stowarzyszenia na Zebraniu Sprawozdawczym, przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz udzielili Zarządowi absolutorium. Za pracę wszystkim Członkom w formie wolontariatu podziękował Prezes Stowarzyszenia Stanisław Góra. Wyraził również podziękowania pani Klaudii Korda oraz osobom wspierającym nasze działania. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdania. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bucze

Odpust parafialny ku czci MB Nieustającej Pomocy

Odpust parafialny na cześć Patronki Matki Bożej Nieustającej Pomocy miał miejsce 26 czerwca 2022 r. Podczas tej uroczystości świętowano jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. Prałata Czesława Szewczyka, wujka ks. Proboszcza Ryszarda Pluty. Jubilat otrzymał życzenia od Parafian oraz ks. Ryszarda, który przytoczył historię życia i dokonań swojego wujka. Z okazji imienin życzenia otrzymali ks. Dziekan Prałat Władysław Pasiut oraz ks. Prałat Jan Panek. Ks. proboszcz Ryszard otrzymał podziękowania od ks. Biskupa Andrzeja […]

Boże Ciało 2022

Procesją do czterech ołtarzy zakończyła się tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jak zawsze przebiegła w naszej parafii radośnie i barwnie.  Pięknie przystrojone cztery ołtarze, przyozdobione ulice, barwne stroje regionalne wpisują się w tradycję naszej miejscowości. Ołtarze przygotowały wraz z sąsiadami i przyjaciółmi rodziny: p. Sarlejów, p. Górów, p. Gibałów oraz p. Przepiórków i Baniaków. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Ryszard Pluta, który na zakończenie procesji, zgodnie z naszą tradycją, błogosławił Najświętszym […]

Spotkanie poetyckie w Borzęcinie

7.06.2022 r. na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie, odbyło się bardzo miłe spotkanie poetyckie z p. Ireną Górą, która przy wypełnionej słuchaczami – miłośnikami książek sali, prezentowała swój tomik wierszy pt. „Z serca płynące wiersze”. Poetka opowiadała również legendy i historie ze swojej miejscowości i okolic. Spotkanie swoją obecnością uświetnił znany poeta i pisarz pochodzący z Borzęcina, wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość – pan Józef Baran. Więcej […]

XIX Gminny Konkurs Ortograficzny

Magdalena Kaczor oraz Julia Filipowska – uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku – zostały laureatkami XIX Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii 2022” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Ks. Twardowskiego w Buczu. W konkursie wystartowały 32 osoby – uczennice i uczniowie reprezentujące 10 szkół podstawowych spośród 12 funkcjonujących na terenie gminy Brzesko. Merytoryczny patronat nad konkursem sprawowała dr hab. Małgorzata Kołpa, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Honorowym patronatem […]