Dzisiejsza niedziela to bardzo uroczysty dzień w naszej miejscowości. Właśnie mija 60 lat odkąd śp. ks. Andrzej Kmiecik, ówczesny proboszcz, wybrał na patronkę naszej miejscowości MB Nieustającej Pomocy. Dziś także swoją 50 rocznicę święceń kapłańskich obchodzili księża rodacy – Ignacy Piwowarski, Stanisław Milewski i Stanisław Szafraniec.

Z tej okazji, przed Mszą Świętą, Złotym Jubilatom życzenia złożyli parafianie (dzieci, młodzież i przedstawiciele Stowarzyszenia), rodziny, kapłani, a także zaproszeni na tę okazję goście. Ks. Prałat Władysław Pasiut odczytał listy okazjonalne od bpa Andrzeja Jeża i abpa Wacława Deopo, a także od rówieśnika Jubilatów –  bpa Jan Styrny.

Ks. Ignacy Piwowarski z powodu swojej działalności duszpastersko-patriotycznej, jako proboszcz parafii Berest, szczególne gratulacje i życzenia wraz z podziękowaniami otrzymał od przedstawicieli „Solidarności”, mieszkańców gminy Krynica – Zdrój, samorządowców, a także od parlamentarzystów.

Należy wspomnieć iż w czasach represji komunistycznych ks. Ignacy ukrywał sztandar gorlickiej „Solidarności”. Dziś ten sztandar był obecny podczas Jego Jubileuszu.

Wszystkim Złotym Jubilatom życzymy Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata.

Życzenia od mieszkańców:

Szanowni Księża, Drodzy Jubilaci!

Pół wieku minęło, odkąd z łaski Boga

Usłała się przed Wami, święta, piękna droga.

Jakże były po niej mozolne, jakże trudne kroki –

Ale cel był wspaniały, podniosły i wysoki.

Czegóż w dniu dzisiejszym Wam życzyć można?

Niechaj nam jak najdłużej trwa praca Wasza zbożna,

Niechaj ją Bóg otacza najświętszą opieką

długie lata – co najmniej, następne pół wieku.

Pół wieku pracy w kapłaństwie to szczególna okazja do składania życzeń . Proszę więc przyjmijcie nasze  gratulacje i życzenia zdrowia i dalszej owocnej posługi kapłańskiej.

Szczęść Boże.

 

Szanowni Księża Jubilaci

Usłyszeliście kiedyś głos Niebios Pana:

„Jesteś stworzony do wyższych celów,

Masz przywdziać skromny ubiór kapłana,

Na moje słowa czeka wielu.”

Pan dał Wam moc grzechów odpuszczania

i chleb przemieniać w Jego Ciało.

Wy, Szanowni Jubilaci lud Pana wiedliście do zbawienia,

łask przy tym Sam zyskując niemało.

Szliście przykazań prostą drogą:

W ubóstwie, pokorze, czystości,

żadne złe moce Was nie zmogły,

gdyż wytrwaliście w Boga miłości.

Od tej pory minęło lat sporo

na drogach Bożego powołania.

Swe marzenia przemieniliście w czyn

i do końca wypełniliście wolę Pana.

Dzisiaj w dniu tak uroczystym,

składamy Wam Drodzy Jubilaci życzeń wiele:

Niech Maryja Nieustającej Pomocy,

Swym płaszczem ochrania Was

na codziennej drodze do wielkiego celu.

Szczęść Boże!

 

Wielebni Jubilaci

W naszej pięknej miejscowości wielkie wydarzenie mamy.

Jubileusze Kapłaństwa Księży Rodaków przeżywamy.

O zdrowie i dalszą owocną pracę dla Nich, Maryję prosimy,

By nadal czuli się tu dobrze, jak w kręgu rodziny.

Byście Bożą naukę ludziom nadal głosili,

A nasze serca wciąż do Boga podnosili.

Niech Wam w naszej parafii zawsze słońce świeci,

A Matka Boska Nieustającej Pomocy chroni od życia zamieci!

Za dobro, które wykonaliście, niech Bóg wynagrodzi

A życzliwość ludzi wokół Was zawsze chodzi!

Szczęść Boże!

Szanowni Księża Jubilaci!

Bóg wie, co robi. Nie myli się w przydzielaniu ludziom czasu. Każdemu daje czas na zrobienie tego, co chce by zrobił.

Kapłan jest tym, kto mimo upływającego czasu nie przestaje promieniować młodością ducha, jakby zarażając nią osoby, które spotyka na swojej drodze. Złoty Jubileusz kapłaństwa to 50 lat posługi kapłańskiej; słów i sakramentu, niesionych ludowi Bożemu. Ileż refleksji, wspomnień i myśli ciśnie się w tym historycznym dniu i niepowtarzalnym jubileuszu.

– Jan Paweł II mówił, że „każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie – jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka”. Każdy z kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu, ponieważ powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania.

Św. Jan zapisał słowa Pana Jezusa: „ Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem ”. Szczególne słowa chcę dzisiaj skierować do Ks. Ignacego Piwowarskiego, który powrócił w rodzinne strony, do tej naszej małej Ojczyzny, aby na zasłużonej emeryturze nadal służyć Bogu i wiernym.

Ks. Ignacy, to postać wyjątkowa. Motto Jego życia: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Zawsze był niezłomny, był blisko ludzi i ich potrzeb, zarówno w wymiarze duchowym, jak i fizycznym. Nie tylko wspaniały duchowny, kaznodzieja, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, ale także człowiek wielkiego serca i żarliwy polski patriota. Dzięki takim osobom nasz kraj przetrwał trudne czasy, a wiara naszych ojców, nie została zachwiana i wyrugowana z naszych serc i umysłów.

Wielebny Księże, życzymy oprócz krzepkiego zdrowia, byś nadal krzepił nasze serca w postępowaniu zgodnie z nauką Kościoła w drodze do nieba. W imieniu wszystkich parafian Bucza, Dziękujemy! Szczęść Boże

Szanowni, Drodzy Jubilaci

Dziękujemy więc dzisiaj wraz z Wami Wiecznemu Pasterzowi, Jezusowi Chrystusowi za plon 50 lat Waszej posługi pasterskiej. Niech słowa modlitwy jubileuszowej Jana Pawła II będą też naszą wspólną dziękczynną i błagalną modlitwą:

„Maryjo, Matko Chrystusa, która wraz z apostołem Janem przyjęłaś nas pod krzyżem jako swych synów umiłowanych, czuwaj nieustannie nad naszym powołaniem. Tobie zawierzamy te lata posługiwania, jakie z Bożej Opatrzności nam jeszcze zostały. Bądź z nami i prowadź nas po drogach świata na spotkanie z ludźmi, odkupionymi Krwią Twego Syna. Pomagaj nam do końca pełnić wolę Jezusa, który narodził się z Ciebie dla zbawienia człowieka. O Chryste, Tyś naszą nadzieją! In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum. Amen.”

 

Response code is 404

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *